Fréttir


Fréttir

Notkun sýklalyfja handa dýrum

ESVAC - 6. ársskýrsla - 2014

17.10.2016

Lyfjastofnun Evrópu birti þann 14. október sl. 6. ársskýrslu ESVAC um sölu sýklalyfja handa dýrum, fyrir árið 2014. Að þessu sinni liggja fyrir tölur frá 28 ESB/EES ríkjum auk Sviss, þ.e. þremur fleiri ríkjum en árið 2013.

Skýrslan spannar tímabilið 2011-2014 og í þeim 25 ríkjum sem tekið hafa þátt í ESVAC öll þessi ár hefur sala sýklalyfja dregist saman um 2,4% reiknað sem mg/PCU*.

Sala sýklalyfja hér á landi, handa dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis, minnkaði um 2,3% milli áranna 2013 og 2014, reiknað sem mg/PCU. Frá árinu 2011 hefur þessi sala dregist saman um 21%. Fróðlegt er að hér á landi eru ekki notuð handa dýrum nein sýklalyf í flokki amfenikóla, makrólíða og pólýmyxína. Vonandi verður svo áfram. Jafnframt er mjög lítið notað af sýklalyfjum í flokki cefalósporína og í flokki flúorókínólóna og notkunin hefur farið minnkandi. Vonandi verður svo áfram.

Gagnvirkur gagnagrunnur ESVAC er opinn öllum. Mikilvægt er að gæta varúðar í öllum samanburði og ígrunda það sem liggur að baki honum hverju sinni.

Eldri ESVAC skýrslur eru aðgengilegar hér.

* PCU (Population correction unit): Áætlaður þungi búfjár og sláturdýra. Sjá nánar í kafla 1.4 í ESVAC skýrslunni.

Til baka Senda grein