Fréttir


Fréttir

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) - Xeljanz

Takmörkun á notkun Xeljanz (tofacitinib) 10 mg tvisvar á dag hjá sjúklingum í mikilli hættu á lungnablóðreki.

29.5.2019

Markaðsleyfishafi lyfsins Pfizer hefur í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna sem fjallar um niðurstöðu klínískrar rannsóknar sem sýnt hefur aukna hættu á lungnablóðreki við töku 10 mg skammts af Xeljanz tvisvar á dag.

Ekki má nota 10 mg af Xeljanz tvisvar á dag handa sjúklingum þar sem eitt eða fleira af eftirtöldum atriðum á við:

  • Notkun samsettra hormónagetnaðarvarna eða hormónauppbótarmeðferð

  • Hjartabilun

  • Saga um segarek í bláæðum, annað hvort segamyndun í djúplægum bláæðum eða lungnablóðrek

  • Arfgengur blóðstorkukvilli

  • Illkynja sjúkdómur

  • Sjúklingur gengst undir meiri háttar skurðaðgerð

Nánari upplýsingar er að finna í bréfinu og að auki má finna ítarlegar upplýsingar um Xeljanz í sérlyfjaskrá.

Yfirlit yfir bréf til heilbrigðisstarfsmanna.

Til baka Senda grein