Fréttir


Fréttir: mars 2020

Alþjóðleg samvinna um rannsóknir á bóluefni við COVID-19 - 31.3.2020

Alþjóðleg lyfjayfirvöld hafa birt skýrslu þar sem gerð er grein fyrir niðurstöðum vinnustofu um þróun bóluefnis við COVID-19. Vinnustofan var haldin undir merkjum Alþjóðasambands lyfjastofnana (ICMRA) 18. mars sl.

Lesa meira

Ný lyf á markað - 31.3.2020

Stutt samantekt um ný lyf sem komu á markað 1. mars 2020.

Lesa meira

Blóðþrýstingslyf ekki talin áhættuþáttur í COVID-19 - 30.3.2020

Undanfarið hafa birst kenningar í erlendum miðlum um að lyf gefin við háum blóðþrýstingi, hjartabilun og nýrnasjúkdómum geti haft áhrif á COVID-19 til hins verra. Engar rannsóknir liggja fyrir sem styðja þær kenningar.

Lesa meira

Lyfjastofnun hefur birtingu stjórnvaldsákvarðana vegna lyfjaauglýsinga á vefnum - 30.3.2020

Lyfjastofnun hefur hafið birtingu stjórnvaldsákvarðana vegna lyfjaauglýsinga á vef sínum.

Lesa meira

Notkun bólgueyðandi lyfja sem ekki eru sterar í COVID-19 faraldri - 27.3.2020

Á þessu stigi þykir ekki ástæða til að hætta notkun NSAID-lyfja hjá einstaklinum sem taka lyfin að staðaldri vegna undirliggjandi stoðkerfisvanda eða gigtarsjúkdóma. Engar breytingar hafa orðið á notkunarleiðbeiningum lyfjanna. Þegar um er að ræða notkun verkja- og hitastillandi lyfja hjá sjúklingum með COVID-19 þarf að huga að réttri notkun lyfjanna í öllum sjúklingahópum.

Lesa meira

Kaupið aðeins lyf af viðurkenndum netapótekum - 27.3.2020

Lyfjastofnun Evrópu beinir því til almennings að kaupa ekki lyf í gegnum netið nema af þeim netapótekum sem hlotið hafa viðurkenningu lyfjayfirvalda í viðkomandi landi. Óprúttnir aðilar gætu reynt að nýta sér núverandi ástand vegna heimsfaraldurs COVID-19.

Lesa meira

Frestur til að skila niðurstöðum endurmats framlengdur - 27.3.2020

Í september á síðasta ári var farið fram á að markaðsleyfishafar endurmætu ferla allra lyfja sem innihalda efnasmíðuð virk efni, í því skyni að meta áhættu á myndun nítrósamína. Nú hefur frestur til að skila fyrstu niðurstöðum verið framlengdur til 1. október nk. 

Lesa meira

Allir undanþágulyfseðlar verða á rafrænu formi - 26.3.2020

Frá og með miðvikudeginun 1. apríl næstkomandi mun Lyfjastofnun alfarið hætta að taka á móti undanþágulyfseðlum á pappírsformi. Allir læknar, dýralæknar og heilbrigðisstofnanir skulu hér eftir senda undanþágulyfseðla á rafrænu formi. Til að sækja um notkun á undanþágulyfjum eru nú tveir rafrænir möguleikar í boði.

Lesa meira

Reglugerð til að sporna við hamstri lyfja - 25.3.2020

Heilbrigðisráðherra hefur sett reglugerð sem felur í sér takmarkanir á afhendingu lyfja. Henni er ætlað að koma í veg fyrir að fólk kaupi lausasölulyf í miklum mæli, og að leystar séu út margar afgreiðslur fjölnota lyfjaávísana samtímis eða með skömmu millibili. 

Lesa meira

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – Esmya (úlipristal asetat 5 mg) - 25.3.2020

Markaðsleyfishafi lyfsins Gideon Richter hefur í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna sem fjallar um endurskoðun á ávinningi og áhættu af notkun lyfsins Esmya (úlipristal asetats 5 mg).

Lesa meira

Nýju fyrirkomulagi um skriflegt umboð frestað aftur – nú til 10. maí - 24.3.2020

Breyttu fyrirkomulagi um afhendingu lyfja, sem taka átti gildi þriðjudaginn 10. mars 2020, hefur verið frestað öðru sinni vegna COVID-19, nú til 10. maí nk. Viðskiptavinir apóteka eru eindregið hvattir til að koma ekki með umboð í apótek fyrr en ákvæðið tekur gildi, til að draga úr smithættu.

Lesa meira

COVID-19 mál í forgangi – önnur mál bíða eftir þörfum - 24.3.2020

COVID-19 mál eru í hæsta forgangi hjá Lyfjastofnun. Búast má við töfum og seinkunum annarra mála. Mikilvægt er að setja COVID-19 í heiti pósta sem sendir eru á [email protected] til að tryggja rétta forgangsröðun.

Lesa meira

Plaquenil - Ráðstafanir til að koma í veg fyrir skort - 24.3.2020

Til að tryggja sem best öryggi sjúklinga og koma í veg fyrir skort á lyfinu Plaquenil, hafa Lyfjastofnun, Embætti landlæknis, Sjúkratryggingar Íslands og lyfjagreiðslunefnd ákveðið að grípa til aðgerða sem meðal annars fela í sér breytta greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands. Einnig verða í dag gefin út lyfjaskírteini fyrir þá sem eru í langtímameðferð með lyfinu. 

Lesa meira

Skertur tími í símsvörun hjá Lyfjastofnun vegna COVID-19 - 23.3.2020

Frá og með þriðjudeginum 24. mars skerðist sá tími sem svarað er í síma hjá Lyfjastofnun. Svarað verður milli kl. 10 og 12, og milli kl. 13 og 15. Aðalnetfang stofnunarinnar er vaktað stöðugt kl. 8:00 - 16:00.

Lesa meira

Ákall um samræmdar klínískar rannóknir vegna COVID-19 - 20.3.2020

Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu um lyf fyrir menn (CHMP) hefur sent ákall til Evrópuþjóða um að hefja sem fyrst stórar slembiraðaðar samanburðarrannsóknir í baráttunni við COVID-19.

Lesa meira

Bólgueyðandi lyf og COVID-19 - 18.3.2020

Undanfarið hafa komið fram staðhæfingar þess efnis að notkun bólgueyðandi lyfja á borð við íbúprófen geti fylgt versnandi ástand sjúklinga með COVID-19. Engar haldbærar upplýsingar styðja slíkt.

Lesa meira

PRAC mælir með að lyfið Esmya (úlipristal asetat) verði tímabundið tekið af markaði - 18.3.2020

Sérfræðinefnd EMA um eftirlit með ávinningi og áhættu lyfja (PRAC) fundaði dagana 9. - 12. mars sl. Nefndin hefur að nýju hafið endurmat lyfsins Esmya og samheitalyfja þess (5 mg úlipristal asetat), og mælir með að lyfin verði tímabundið tekin af markaði og notkun þeirra hætt meðan á endurmatinu stendur. Á fundinum var auk þess fjallað um flúoróúracíllyf, og lyf sem innihalda ífosfamíð.

Lesa meira

Ekki hamstra lyf! - 17.3.2020

Ef sjúklingar og almenningur kaupa lyf í óhófi getur það leitt til tímabundins lyfjaskorts með ófyrirséðum afleiðingum. Látum það ekki gerast. Stöndum saman. Ekki hamstra lyf!

Lesa meira

Tilkynntar aukaverkanir í febrúar - 17.3.2020

Tilkynningum um aukaverkanir lyfja fjölgaði lítillega milli mánaðanna janúar og febrúar á þessu ári. Tilkynningar í febrúar voru þrettán talsins.

Lesa meira

Breytt fyrirkomulag á umsóknum um notkun undanþágulyfja - 16.3.2020

Í dag tekur gildi nýtt fyrirkomulag hjá Lyfjastofnun við afgreiðslu á umsóknum um notkun undanþágulyfja hjá heilbrigðisstofnunum, læknastofum og dýralæknum. Felur það í sér að fylla skal út þar til gert eyðublað og senda það með tölvupósti á [email protected].

Lesa meira

Móttaka Lyfjastofnunar lokar tímabundið frá mánudeginum 16. mars 2020 - 13.3.2020

Móttaka Lyfjastofnunar að Vínlandsleið verður lokuð tímabundið frá mánudeginum 16. mars vegna COVID-19. Er það gert til að tryggja rekstraröryggi stofnunarinnar.

Lesa meira

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – Lynparza (Olaparib) - 12.3.2020

Markaðsleyfihafi lyfsins AstraZeneca hefur í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna. Bréfið fjallar um hættu á mistökum við lyfjagjöf með nýju lyfjaformi Lynparza ásamt leiðbeiningum til að forðast þau.

Lesa meira

Grannt fylgst með framboði lyfja vegna COVID-19 faraldursins - 11.3.2020

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) og aðildarstofnanir hennar vinna að því að fá yfirsýn yfir með hvaða hætti COVID-19 sýkingin gæti orsakað lyfjaskort í Evrópu. Engar spurnir hafa hingað til borist af skorti sem rekja má til faraldursins, en með aukinni útbreiðslu hans er ekki hægt að útiloka að svo verði. 

Lesa meira

Nýtt frá CHMP – febrúar 2020 - 11.3.2020

Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu um lyf fyrir menn (CHMP) hélt fund dagana 24.-27. febrúar sl. Mælt var með að tvö ný lyf fengju markaðsleyfi.  

Lesa meira

Nýtt frá CVMP – febrúar 2020 - 10.3.2020

Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) um lyf fyrir dýr (CVMP) kom saman til fundar 18.-20. febrúar sl.

Lesa meira

Lög til að sporna við lyfjaskorti - 3.3.2020

Lyfjastofnun fær heimild til að leggja bann við því að tilteknar birgðir lyfja séu fluttar úr landi ef nauðsyn krefur til að tryggja framboð tiltekinna lyfja sem stofnunin telur mikilvæg. Frumvarp til breytinga á lyfjalögum þessa efnis hefur verið samþykkt á Alþingi. Um varúðarráðstöfun er að ræða og eru sambærileg ákvæði liður í löggjöf margra þjóða.

Lesa meira