Fréttir


Fréttir: september 2019

Til markaðsleyfishafa vegna nítrósamín-óhreininda - 27.9.2019

Í varúðarskyni hafa sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu um lyf fyrir menn (CHMP) og samstarsnefnd lyfjastofnana í Evrópu (CMDh), farið fram á að markaðsleyfishafar endurmeti ferla allra lyfja sem innihalda efnasmíðuð virk efni, í því skyni að meta áhættu á myndun nítrósamína. Rannsaka skal lyf í þeim tilvikum sem áhætta telst vera til staðar. Greinist nítrósamín í einhverjum lyfjum þurfa markaðsleyfishafar að upplýsa lyfjayfirvöld á hverjum stað um slíkt þegar í stað.

Lesa meira

Ný lyf á markað 1. september 2019 - 25.9.2019

Stutt samantekt um ný lyf sem komu á markað 1. september 2019.

Lesa meira

Forstjóri Lyfjastofnunar formaður vinnuhóps HMA - 25.9.2019

HMA eru samtök forstjóra lyfjastofnana EES ríkja. Ýmsir vinnuhópar starfa á vegum samtakanna, þar á meðal Regulatory Optimisation Group (ROG), hópur sem vinnur að því að yfirfara og leggja til úrbætur á gildandi lagaumhverfi í því skyni að gera það skýrara og skilvirkara. Í síðustu viku var forstjóri Lyfjastofnunar, Rúna Hauksdóttir Hvannberg, kosin formaður ROG.

Lesa meira

Lokað hjá Lyfjastofnun eftir hádegi föstudaginn 27. september - 19.9.2019

Opið verður hjá Lyfjastofnun frá klukkan 9:00-12:00 föstudaginn 27. september nk. Eftir hádegi verður lokað vegna starfsdags. 

Lesa meira

Nýtt frá CVMP - september - 19.9.2019

Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) um lyf fyrir dýr (CVMP) kom saman til funda dagana 10. -12. september sl.

Lesa meira

Asýran og Ranitidín Ratiopharm innkölluð í varúðarskyni - 18.9.2019

Lyfjastofnun hefur ákveðið að innkalla skuli ákveðin ranitidín-lyf tímabundið. Innköllunin nær til lyfjadreifingarfyrirtækja, sjúkrahúsa og apóteka. Athygli er vakin á að um varúðarráðstafanir er að ræða út frá gæðakröfum um framleiðslu lyfja. Innköllunin nær því ekki til lyfjanotenda enda ekki bráð hætta á ferðum.

Lesa meira

Stjórnvaldsákvarðanir vegna lyfjaauglýsingamála birtar á vef Lyfjastofnunar - 17.9.2019

Meðal lögbundinna hlutverka Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með lyfjaauglýsingum. Meginregla lyfjalaga um lyfjaauglýsingar er sú að allar lyfjaauglýsingar eru bannaðar nema í tilgreindum undantekningartilfellum. Í samræmi við hefðbundin lögskýringarsjónarmið ber að túlka slíkar undantekningar þrengjandi skýringu. Til að koma til móts við óskir aðila á þessum markaði ásamt því að auka gagnsæi í starfsemi stofnunarinnar, mun Lyfjastofnun frá og með 1. janúar 2020 birta á vef sínum stjórnvaldsákvarðanir í tengslum við lyfjaauglýsingamál.

Lesa meira

Norrænir eftirlitsmenn á vinnufundum hjá Lyfjastofnun - 16.9.2019

Vinnuhópur norrænna eftirlitsmanna í apótekum hélt samráðsfundi í Lyfjastofnun í síðustu viku. Hópurinn hittist árlega í einhverju norrænu landanna og skiptast lyfjastofnanir þeirra á um að halda fundinn. Þetta er í fyrsta sinn sem vinnuhópurinn hittist á Íslandi.

Lesa meira

Leiðbeinandi reglur fyrirhugaðar vegna nítrósamín-óhreininda - 13.9.2019

Forstjóri Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) hefur óskað eftir því við sérfræðinganefnd stofnunarinnar sem fjallar um lyf fyrir menn (CHMP), að teknar verði saman leiðbeinandi reglur um hvernig forðast megi nítrósamín-óhreinindi í lyfjum. Þegar hefur verið hafist handa við að endurmeta ranitidín-lyf með slíkt í huga. 

Lesa meira

Tímabundin undanþága fyrir Serevent 50 míkróg/skammt - innöndunarduft - 9.9.2019

Lyfjastofnun hefur, að höfðu samráði við lyfjagreiðslunefnd, veitt heimild til sölu Serevent 50 míkróg/skammt - innöndunarduft með breyttu heiti og breyttu norrænu vörunúmeri þar til upplýsingar birtast í lyfjaskrám 1. október 2019.

Lesa meira

Áhætta vegna notkunar lyfsins Picato endurmetin - 9.9.2019

Sérfræðinefnd EMA um eftirlit með ávinningi og áhættu lyfja (PRAC) hefur hafist handa við að rannsaka gögn um húðkrabbamein hjá sjúklingum sem notað hafa lyfið Picato (ingenol mebutate). Vísbendingar hafa fundist um aukna hættu á fleiri gerðum húðkrabbameina en áður var talið. 

Lesa meira

Enginn skortur er á gyllinæðarkremi - 6.9.2019

Borið hefur á þeim misskilningi upp á síðkastið að gyllinæðarsmyrsli séu ekki lengur fáanleg á Íslandi án undanþágulyfseðils. Vegna skorts á stílum hafa heildsölur útvegað óskráða stíla sem læknar hafa getað ávísað gegn undanþágu, ýmist Doloproct eða Xyloproct.

Lesa meira

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – Blincyto - 6.9.2019

Markaðsleyfishafi Blincyto (blinatumomab) hefur í samráði Lyfjastofnun og Lyfjastofnun Evrópu sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna. Það er gert til þess að koma á framfæri nýjum öryggisupplýsingum um lyfið. 

Lesa meira

Lyfjafræðinemar á fyrsta ári í heimsókn - 6.9.2019

Fyrsta árs nemar í lyfjafræði við Háskóla Íslands komu í heimsókn til Lyfjastofnunar í gærmorgun. Rúna Hauksdóttir Hvannberg, forstjóri, bauð nemana velkomna og sagði þeim frá starfsemi stofnunarinnar. Einnig var boðið upp á fræðslu um sérlyfjaskrána, og fjallað um lyfjaskort og þau úrræði sem Lyfjastofnun getur gripið til undir slíkum kringumstæðum. 

Lesa meira

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – Innrennslislyf til næringar í æð - 4.9.2019

Markaðsleyfishafar innrennslislyfja til næringar í æð, sem innihalda amínósýrur og/eða lípíð, og ætluð eru til notkunar handa nýburum og börnum yngri en 2 ára, hafa í samráði Lyfjastofnun og Lyfjastofnun Evrópu sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna.

Lesa meira

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) - Gilenya - 3.9.2019

Markaðsleyfishafi lyfsins Novartis hefur í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna til að upplýsa um hættu á meðfæddri vansköpun fósturs sem hefur verið útsett fyrir Gilenya.

Lesa meira