Fréttir


Fréttir: febrúar 2018

Paratabs retard af markaði 1. júní 2018 - 27.2.2018

Í kjölfar ákvörðunar framkvæmdastjórnar ESB hefur Lyfjastofnun ákveðið að íslensk markaðsleyfi lyfja sem innihalda parasetamól með breyttan losunarhraða skuli felld niður tímabundið. Ákvörðunin nær til eins lyfs sem er á markaði; Paratabs retard, forðatafla 500 mg. 

Lyfið verður fellt úr lyfjaskrám 1. júní 2018 en fram að því verður læknum kleift að ávísa lyfinu og apótekum heimilt að afgreiða það. Lyfjastofnun áréttar að ávinningur Paratabs retard vegur hærra en áhættan sem fylgir notkuninni þegar lyfið er notað á réttan hátt og í ráðlögðum skammtastærðum.

Lesa meira

Nýtt frá CHMP - febrúar - 26.2.2018

Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu um lyf fyrir menn (CHMP) hélt fund 19.-22. febrúar síðastliðinn. 

Lesa meira

Upplýsingar um afgreiðslu undanþágulyfseðla birtar á vef Lyfjastofnunar - 26.2.2018

Nýverið var farið að birta upplýsingar um fjölda undanþágulyfseðla á vef Lyfjastofnunar. Árið 2017 voru afgreiddir rösklega 12.000 slíkir seðlar, langflestir rafrænt. 

Lesa meira

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – Esmya (úlipristal asetat) - 19.2.2018

Takmarkanir á notkun úlipristal asetats, Esmya 5 mg töflur,  ásamt mikilvægum viðvörunum um alvarlegan lifrarskaða og ráðleggingar fyrir eftirlit með lifrarstarfsemi.

Lesa meira

PRAC leggur til að leiðbeiningar um þungunarforvarnir þeirra sem nota retínóíða verði betrumbættar - 16.2.2018

Sérfræðinefnd EMA um eftirlit með ávinningi og áhættu lyfja (PRAC) hefur mælt með uppfærslu á fyrirmælum varðandi þungunarvarnir og einnig viðvörun á mögulegri áhættu á geðrænum aukaverkunum líkt og þunglyndi, kvíða og skapgerðarbreytingum við notkun retínóíða.

Lesa meira

Nýtt frá PRAC – febrúar 2018 - 16.2.2018

Sérfræðinefnd EMA um eftirlit með ávinningi og áhættu lyfja (PRAC) fundaði 5.-8. febrúar sl.
Ályktað var um lyf sem innihalda valpróat, flupirtín, retínóíða, og lyfið esmya. 

Lesa meira

Nýjar leiðbeiningar og forvarnir frá PRAC til að koma í veg fyrir fósturskaða af völdum valpróats - 15.2.2018

Sérfræðinefnd EMA um eftirlit með ávinningi og áhættu lyfja (PRAC) fundaði dagana 5.-8. febrúar 2018 og mælir nefndin með nýjum leiðbeiningum til þess að takmarka enn frekar útsetningu fóstra fyrir valpróati á meðgöngu, vegna áhættu á alvarlegum þroskatruflunum og fæðingargöllum.

Lesa meira

Bricanyl retard og Xerodent af markaði 1. mars 2018 - 13.2.2018

Bicanyl retard 5 mg forðatafla og Xerodent munnsogstöflur fara af markaði 1. mars 2018

Lesa meira

Starfshópur skipaður til að sporna við mis- og ofnotkun geð- og verkjalyfja - 12.2.2018

Hlutverk starfshópsins er að gera tillögur um aðgerðir til að sporna við mis- og ofnotkun geð- og verkjalyfja. 

Lesa meira

Sjaldgæf en hugsanleg hætta á lifrarskemmdum við meðferð á vöðvaæxli í legi með lyfinu Esmya - 9.2.2018

PRAC hefur hafið skoðun á Esmya sem er ætlað til meðferðar á meðalsvæsnum til svæsnum einkennum vöðvaæxlis í legi. Tilefni skoðunarinnar eru aukaverkanatilkynningar um alvarlegar lifrarskemmdir. Að svo komnu máli mælir PRAC með því að konur sem nota lyfið við vöðvaæxli í legi fari reglulega í rannsókn á lifrarstarfsemi. PRAC mælir einnig með því að Esmya sé ekki gefið nýjum sjúklingum meðan á skoðuninni stendur. Sjúklingar sem hafa lokið meðferðartímabili skulu ekki heldur hefja lyfjameðferð á ný.

Lesa meira

Nýtt dreifibréf – Afgreiðsla EES lyfjaávísana - 9.2.2018

Lyfjastofnun hefur sent frá sér dreifibréf um afgreiðslu EES lyfjaávísana hér á landi og mat lyfjafræðinga á réttri útgáfu og lögmæti þeirra.

Lesa meira

Málstofa um lyf fyrir börn hjá Lyfjastofnun Evrópu - 9.2.2018

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) og Framkvæmdastjórn ESB bjóða áhugasömum að taka þátt í málstofu til að ræða reglur ESB um lyf fyrir börn. Til málstofunnar er boðið hópum sem málið varðar víðs vegar að; aðstandendum sjúklinga, fræðimönnum, heilbrigðisstarfsmönnum og fulltrúum lyfjaiðnaðarins.  Málstofan fer fram í höfuðstöðvum EMA í Lundúnum 20. mars næstkomandi.

Lesa meira

Ný lyf á markað 1. febrúar 2018 - 8.2.2018

Stutt samantekt um ný lyf sem komu á markað 1. febrúar 2018

Lesa meira