Jafnlaunastefna Lyfjastofnunar

Markmið

Markmið jafnlaunastefnu Lyfjastofnunar er að allt starfsfólk stofnunarinnar njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Stöðugt skal unnið að því að útrýma óútskýrðum kynbundnum launamun, sé hann til staðar. Skulu laun vera ákvörðuð út frá kjara- og stofnanasamningum og þeim kröfum sem störf gera.

Jafnlaunastefnan er jafnframt launastefna Lyfjastofnunar.

Umfang

Jafnlaunakerfið nær til alls starfsfólks með ráðningarsamning við Lyfjastofnun. Jafnlaunakerfið nær ekki til verktaka eða annarrar útseldrar þjónustu.

Ábyrgð og hlutverk

Forstjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi Lyfjastofnunar og að það sé í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Mannauðsstjóri er fulltrúi stjórnenda varðandi jafnlaunakerfið og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Stefnumið

Lyfjastofnun skuldbindur sig til að:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, skjalfesta og halda því við.
  • Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem í gildi eru og áhrif hafa á jafnlaunakerfið og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.
  • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf og þannig kanna hvort það mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsmönnum.
  • Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum.
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
  • Sinna eftirliti og stöðugum umbótum á jafnlaunakerfi stofnunarinnar.
  • Kynna stefnuna fyrir öllum starfsmönnum stofnunarinnar.
  • Stefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu stofnunarinnar.
  • Setja fram og rýna jafnlaunamarkmið árlega.

 

3.1.2020


Var efnið hjálplegt? Nei