Störf í boði hjá Lyfjastofnun

Sviðsstjóri

 

Lyfjastofnun leitar að öflugum leiðtoga í starf sviðsstjóra á nýju sviði. Sviðsstjóri stýrir starfsemi sviðsins og hefur yfirumsjón með skipulagi þess og framkvæmd þeirra verkefna sem undir sviðið heyra. Skipulag og verkefni nýs sviðs eru í mótun og mun sviðsstjóri koma að þróun og uppbyggingu þess. Í boði er spennandi og krefjandi stjórnunarstarf fyrir framsækinn leiðtoga. Sviðsstjóri situr í framkvæmdaráði Lyfjastofnunar og tekur þátt í stefnumótun stofnunarinnar og áætlanagerð. Starfið heyrir undir forstjóra stofnunarinnar. Verkefnastjórnunardeild og samskiptadeild heyra undir sviðið. Verkefni sem nú heyra undir lyfjagreiðslunefnd munu færast til Lyfjastofnunar nk. áramót og munu einnig heyra undir sviðið. Á sviðinu starfa u.þ.b. 20 starfsmenn. Nánari upplýsingar um Lyfjastofnun má finna á: www.lyfjastofnun.is

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Ábyrgð á faglegu starfi og daglegri starfsemi sviðsins
 • Ábyrgð á að starfsemi sviðsins fari fram í samræmi við markmið og áherslur Lyfjastofnunar sem og þeim lögum og reglum sem um starfsemina gilda
 • Stefnumótun, starfsmannahald og áætlanagerð sviðsins
 • Erlent samstarf og samskipti Lyfjastofnunar sem heyra undir sviðið Helstu verkefni sviðsins:
 • Móttaka erinda og gilding gagna
 • Útgáfa vottorða, símsvörun og vöktun pósthólfa
 • Samskipti við fjölmiðla, fagaðila og almenning
 • Þjónustukannanir
 • Vefur Lyfjastofnunar, þ.m.t. fréttaskrif, útgáfa sérlyfjaskrár, lyfjaverðskrár og skiptiskrár lyfja
 • Ákvarðanir um verð, greiðsluþátttöku og leyfisskyldu lyfja

Hæfnikröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur
 • Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
 • Að lágmarki 5 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Reynsla úr störfum hjá lyfjafyrirtækjum er kostur
 • Reynsla af stefnumótun og gæðamálum
 • Reynsla af kynningarstarfsemi, verð- og greiðsluþátttöku lyfja og lyfjaskráningum
 • Reynsla af hagrænni greiningu æskileg
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
 • Afburða tölvuhæfni, nákvæmni, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
 • Leiðtogahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki
 • Teymisvitund, frumkvæði og faglegur metnaður

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2020. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. Upplýsingar veita: Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) í síma 511 1225 og Rúna Hauksdóttir Hvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar ([email protected]) í síma 520 2100.

 

 


Var efnið hjálplegt? Nei