Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC)

Nýjar öryggisupplýsingar um lyf

Þegar mikilvægar upplýsingar um öryggi lyfja koma fram senda markaðsleyfishafar í samvinnu við Lyfjastofnun út bréf til heilbrigðisstarfsmanna (e. Direct Healthcare Professional Communication, DHPC).

Lyfjastofnun og Frumtök hafa í samvinnu látið hanna merki sem ætlað er til að auðkenna annars vegar fræðsluefni sem er forsenda markaðsleyfis ákveðinna lyfja, og hins vegar bréf til heilbrigðisstarfsmanna. Flestir markaðsleyfishafar lyfja sem eru markaðssett á Íslandi eru aðilar að samkomulaginu. Merkið hjálpar þannig heilbrigðisstarfsfólki að þekkja sendingar með mikilvægum öryggisupplýsingum frá auglýsinga- og kynningarefni markaðsleyfishafa.

Þegar fram koma nýjar upplýsingar um áhættu/öryggi lyfja sem talið er nauðsynlegt að miðla fljótt til heilbrigðisstarfsfólks senda markaðsleyfishafar út bréf til heilbrigðisstarfsmanna. Yfirleitt eru bréfin send út í kjölfarið á viðræðum milli evrópskra lyfjayfirvalda og markaðsleyfishafa, og þegar við á eru bréf send út samtímis í mörgum Evrópulöndum.

Metið er hverju sinni hvaða viðtakendur þurfa að fá bréfin og fer það eftir eðli umrædds lyfs og nýju upplýsinganna. Algengustu viðtakendurnir eru almennir læknar, sérfræðingar, apótek og sjúkrahúslyfjafræðingar .

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna sem send hafa verið út frá byrjun ársins 2014 eru aðgengileg í töflunni hér fyrir neðan á PDF formi, ásamt viðhengjum þar sem við á.

* merkt lyf er ekki á markaði.

Nafn lyfs Innihaldsefni Dagsetning Skjöl
Esbriet  Pírfenidón  Október 2020  Bréf
Gátlisti
Síprox, Ciprofloxacin Alvogen, Ciprofloxacin Villerton Flúorókínólónar  Október 2020  Bréf
Eligard  Leuprórelín  Júlí 2020 Bréf
Ecansya, Xeloda og Flúoróúracil Accord  5-flúoróúracíl (i.v.), capecítabín og tegafur  Júní 2020  Bréf
Dacarbazine Medac* Dakarbazín  Maí 2020  Bréf  
Euthyrox  Levótýroxín Apríl 2020  Bréf
Upplýsingablað sjúklings
Esmya  Úlipristal asetat  Mars 2020  Bréf
Lynparza Olaparib Mars 2020 Bréf
Ecalta  Anidulafungin Febrúar 2020  Bréf  
Xeljanz  Tofacitinib  Febrúar 2020  Bréf
Picato  Ingenol mebútat Janúar 2020  Bréf
Cinveron, Ondansetron Bluefish og Zofran Ondansetron Nóvember 2019  Bréf
Metoject, Metojectpen og Methotrexate Pfizer töflur 2,5 mg  Metótrexat  Október 2019  Bréf
Picato Ingenolmebutat  September 2019  Bréf
BlincytoBlinatumomab September 2019 Bréf
Intralipid, Kabiven, Kabiven Perifer, SmofKabiven, SmofKabiven Elektrofri, SmofKabiven Perifer og Vaminolac  Næringarefni til notkunar í æð sem innihalda amínósýrur og/eða lípíð.  September 2019  Bréf
Gilenya  Fingolimod  Ágúst 2019  Bréf
Elmiron*  pentósanpólýsúlfat natríum Júlí 2019  Bréf
Adenuric*  Febúxóstat  Júní 2019  Bréf
RoActemra  Tocilizumab  Júní 2019  Bréf
Darzalex  Daratumumab  Júní 2019  Bréf
Xeljanz  Tofacitinib  Maí 2019  Bréf
Modafinil Bluefish, Modiodal og Aspendos  Modafinil  Maí 2019  Bréf
Xarelto, Pradaxa, Eliquis og Lixiana  Rivaroxabanum INN, Dabigatranum etexílat, Apixaban og Edoxaban  Maí 2019  Bréf
Tyverb  Lapatinibum INN tósýlat  Maí 2019  Bréf
Riastap  Manna fíbrínogen  Apríl 2019  Bréf  
Síprox, Ciprofloxacin Alvogen, Ciprofloxacin Villerton og *Quinsair  Kínólónar og flúorókínólónar  Apríl 2019  Bréf
Benlysta  Belimumab  Mars 2019  Bréf
Xeljanz  Tofacitinib  Mars 2019  Bréf  
Genvoya, Stribild og *Tybost  Elvitegravír og kóbísistat  Mars 2019  Bréf
Warfarin Teva, Kóvar  Warfarin  Janúar 2019  Bréf
Jardiance, Synjardy, Steglatro og Forxiga SLGT 2 hemlar  Janúar 2019  Bréf
Thiamazole Uni-Pharma  Carbimazol eða thiamazol Janúar 2019 Bréf
Xyrem  Natrii oxybas Desember 2018  Bréf
Síprox, Ciprofloxacin Alvogen og Ciprofloxacin Villerton  Flúrókínólónar  Október 2018  Bréf
Presmin Combo, Atacand plus, Bisbetol Plus, Candpress Comp, Valpress Comp, Darazíð, Cozaar Comp, Cozaar Comp forte, Diuramin, Diuramin mite, Enalapril comp ratiopharm, Valsartan / Hydrochlorothiazide ratiopharm, Losartan / Hydrochlorothiazide Medical Valley, Hydromed, MicardisPlus og Valsartan / Hydrochlorothiazide Krka Hýdróklórtíazíð  Október 2018  Bréf  
Viagra, Revatio, Granpidam, Sildenafil Actavis, Vizarzin, Sildenafil LYFIS, Sildenafil Medical Valley, Sildenafil Mylan og Revastad.  Síldenafil  Október 2018    Bréf
Ozurdex  Dexametasón Október 2018  Bréf
Xarelto Rivaroxaban Október 2018  Bréf
Braltus  Tíótrópíumbrómíð  September 2018  Bréf
Voluven, Volulyte* og Tetraspan* Hýdroxýetýlsterkju innrennslislyf (HES)  Ágúst 2018  Bréf  
Cinryze  C1-hemill  Ágúst 2018 Bréf  
Xofigo  Radíum-223-díklóríð  Ágúst 2018  Bréf
Zinbryta*  Daklízúmab  Ágúst 2018  Bréf
Esmya  Úlipristal asetat  Júlí 2018  Bréf
Keytruda Pembrolizumab Júlí 2018 Bréf
Tecentriq Atezolizumab Júlí 2018  Bréf
Cetrotide  Cetrórelix asetat  Júní 2018  Bréf  
Prezista, Rezolsta og Symtuza  Darunavir/cobicistat  Júní 2018  Bréf
Tivicay og Triumeq  Dolutegravir  Maí 2018 Bréf
 Xgeva Denosumab  Maí 2018  Bréf
Paratabs Retard  Paracetamolum  Maí 2018  Bréf
Boostrix, Boostrix Polio, Engerix, Havrix, Infanrix-Polio+HIB, Priorix, Twinrix Adult og Twinrix Paediatric

 

 
Maí 2018 Bréf
Zitromax, Azithromycin Actavis, Azithromycin Eberth, Azithromycin Stada og Zithromax (Lyf og heilsa) Portúgal Azithromycin Maí 2018 Bréf
Xofigo  Radíum-223-díklóríð  Mars 2018  Bréf
Zinbryta  Daklízúmab  Mars 2018  Bréf
Esmya  Úlipristal asetat  Febrúar 2018  Bréf
Ocaliva*  Obetikólínsýra  Febrúar 2018  Bréf
Cellcept, Myfenax, Myfortic og Mykofenolatmofetil Actavis  Mýcófenólat mofetíl(MMF)/ mýcófenólsýra  Janúar 2018  Bréf
Magnevist, Omniscan og Clariscan  Gadólíníum  Desember 2017  Bréf  
Eligard Leuprorelinasetat  Desember 2017  Bréf
Xofigo  Radíum-223-díklóríð  Desember 2017  Bréf
Misodel  Mísóprostól  Desember 2017  Bréf
Zinbryta  Daklízúmab  Desember 2017  Bréf
Gilenya  Fingolimod  Nóvember 2017  Bréf  
Truberzi  Eluxadolín  Nóvember 2017  Bréf
Aranesp og NeoRecormon Darbepoetinum alfa og epoetinum September 2017 Bréf
Klexane

Enoxaparinnatríum

September 2017 Bréf  
Solu-Medrol Methylprednisolonum natríumsúkkínat Ágúst 2017 Bréf
Haldol og Haldol Depot Haloperidolum Ágúst 2017 Bréf
Depocyte  Cytarabin Júlí 2017  Bréf
Zinbryta Daklízúmabs Júlí 2017 Bréf
Imbruvica Ibrutinib Júlí 2017  Bréf
Cinryze C1-hemill Júní 2017 Bréf
Levact Bendamustín Maí 2017  Bréf
Cotellic Cobimetinibs Apríl 2017 Bréf
Herceptin Trastuzúmab Mars 2017 Bréf
DepoCyte  Cytarabin  Mars 2017  Bréf 
DepoCyte  Cytarabin  Jan. 2017  Bréf 
Keppra mixtúra, lausn  Levetiracetam  Des. 2016  Bréf 
Arcoxia Etorícoxíb Des. 2016 Bréf
Otezla  Apremilast  Nóv. 2016  Bréf 
Revlimid  Lenalidomid  Nóv. 2016  Bréf 
Actilyse  Alteplasi  Sept. 2016  Bréf 
Trobalt  Retigabín  Sept. 2016  Bréf 
Implanon NXT*, Nexplanon  Etonogestrel  Sept. 2016  Bréf 
Noxafil  Posakónazól  Ágúst 2016  Bréf 
Zydelig  Idelalisib  Ágúst 2016  Bréf 
Adempas  Riociguat  Júní 2016  Bréf 
Thalidomide Celgene  Thalidomid  Júní 2016  Bréf 
Imnovid  Pomalidomid  Apríl 2016  Bréf 
Bosulif, Glivec, Sprycel, Tasigna  Bosutinib, Imatinib, Dasatinib, Nilotinib  Apríl 2016  Bréf 
Tysabri  Natalizumab Mars 2016  Bréf m. viðauka 
Forxiga, Jardiance, Synjardy  Dapagliflozin, Empagliflozin  Mars 2016  Bréf 
Xofigo  Radíum-223 díklóríð  Feb. 2016  Bréf 
TachoSil  mannafíbrínógen/ mannatrombín  Feb. 2016  Bréf m. viðaukum 
Gilenya  Fingolimod  Jan. 2016  Bréf 
Tarceva  Erlotinib  Jan. 2016  Bréf 
Reminyl  Galantamín brómíð  Des. 2015  Bréf 
Tecfidera Dímethylfúmarat  Nóv. 2015  Bréf 
CellCept, Myfenax, Myfortic, Mykofenolatmofetil Actavis Mýcófenólat Nóv. 2015 Bréf 
Thalidomide Celgene  Talídomíð  Nóv. 2015  Bréf 
Jaydess, Levosert, Mirena  Levónorgestrel  Okt. 2015  Bréf 
Zelboraf Vemurafenib Okt. 2015 Bréf
Epirubicin Actavis Epirúbisínhýdróklóríð Okt. 2015 Bréf 
Myfenax  Mýcófenólat mófetíl  Sept. 2015  Bréf 
Betmiga  Mirabegron  Sept. 2015  Bréf 
Forxiga, Jardiance  Dapagliflozin / Empagliflozin  Júlí 2015  Bréf 
Xofigo  Radíum-223  Maí 2015  Bréf 
Gilenya  Fingolimod  Maí 2015  Bréf 
Atarax  Hýdroxýzín  Apríl 2015  Bréf 
Pradaxa  Dabigatran etexílat  Feb. 2015  Bréf 
INOmax  Nituroxíð  Jan. 2015  Bréf 
Orfiril  Natríumvalpróat  Des. 2014  Bréf og viðauki 
CellCept  Mýcófenólat mófetíl  Des. 2014  Bréf 
Procoralan  Ivabradin  Des. 2014  Bréf 
Tecfidera  Dímethýlfúmarat  Des. 2014  Bréf 
Eligard  Leuprorelinasetat  Nóv. 2014  Bréf 
Stelara  Ustekinumab  Nóv. 2014  Bréf 
Erivedge  Vismodegib  Sept. 2014  Bréf 
Avonex, Betaferon, Rebif  Interferón beta  Sept. 2014  Bréf 
Prolia  Denosumab  Sept. 2014  Bréf 
Arzerra  Ofatumumab  Júlí 2014  Bréf, viðauki (breytingar á SmPC) 
Velcade  Bortezomib  Júlí 2014  Bréf 
Durogesic, Fentanyl Actavis, Fentanyl ratiopharm  Fentanyl  Júní 2014  Bréf 
Procoralan/Corlentor* Ivabradín  Júní 2014 Bréf
Invirase Saquinavír Maí 2014 Bréf
Protelos/Osseor*  Strontíumranelat  Mars 2014 Bréf 
Afipran  Metóklópramíð  Febrúar 2014 Bréf 
Rosuvastatin Actavis  Rosuvastatin Febrúar 2014  Bréf, fylgiseðill, SmPC
Samsett hormónagetnaðar-varnarlyf Prógestógen og oestrógen Febrúar 2014 Bréf, gátlisti fyrir lækna, upplýsingaspjald fyrir konur, listi yfir markaðsleyfishafa og sérlyfjaheiti
Erbitux  Cetuximab  Janúar 2014  Bréf 

Var efnið hjálplegt? Nei